ADBTIA


Sizin brauzerdə cookies qəbul etməyə icazə olmalıdır  Sizin brauzerdə cookies qəbul etməyə icazə olmalıdır elementindən istifadə etmək üçün arayış

Siz bizim saytda ilk dəfəsiniz?

Bu portal yalnız Azərbaycan Dövlət Bədən tərbiyəsi və İdman Akademiyasının tələbələri və müəllimləri üçün nəzərdə tutulub.

Portaldan istifadə edə bilmək üçün öz dekanatınıza müraciət edin.